วิทยุ เอฟเอ็ม 103.75 MHz โดยทีมงานบันเทิงไทย

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ     :     ดี.เจ พูดสด  3  ครั้ง  / ชม.  เปิดสปอต  2  ครั้ง / ชม.

ราคา                           :     บรรจุโฆษณา เหมาชั่วโมง + ดีเจ จัด 7,000 บาท / เดือน ลูสปอต 10 + 2 ครั้ง 4,000 บาท / เดือน

รายการโฆษณาร่วมต่อ  1  ชั่วโมง จะรับสินค้าไม่เกิน  5  ราย

พื้นที่ครอบคลุม         :     พื้นที่จังหวัดลำปาง  อ.เมือง / อ.เกาะคา / อ.ห้างฉัตร / อ.แม่ทะ

                                        อ.แจ้ห่มบางพื้นที่ /  อ.เสริมงามบางพื้นที่ / อ.แม่เมาะบางพื้นที่

รูปแบบสปอต        1. บรรจุสปอต ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ราคา 50 บาท / ครั้ง

-          บรรจุสปอตโฆษณาวันละ 5 ครั้ง / วัน    

-          บรรจุสปอตโฆษณาวันละ 10 ครั้ง / วัน  

เงื่อนไขการชำระเงิน             หลังบรรจุโฆษณา  15  วัน

ติดต่อ ดีเจ เพลิน  หล่ายแก้ว  089-7557558  e-mail : dj_ploen@hotmail.com

 
 

FM 103.75 MHz ทีมงานบันเทิงไทย
โดยอ้ายมนต์ คนป่าไม้ และเพลิน  หล่ายแก้ว

webmaster: dj_ploen@hotmail.com

 
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree music web templates