วิทยุ เอฟเอ็ม 103.75 MHz โดยทีมงานบันเทิงไทย

รูปแบบสปอต        1. บรรจุสปอต ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ราคา 50 บาท / ครั้ง

-          บรรจุสปอตโฆษณาวันละ 5 ครั้ง / วัน     แถม 1 ครั้ง / วัน

-          บรรจุสปอตโฆษณาวันละ 10 ครั้ง / วัน    แถม 3 ครั้ง / วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน             หลังบรรจุโฆษณา  15  วัน

ติดต่อ ดีเจ เพลิน  หล่ายแก้ว  089-7557558  e-mail : dj_ploen@hotmail.com

 
 

FM 103.75 MHz ทีมงานบันเทิงไทย
โดยอ้ายมนต์ คนป่าไม้ และเพลิน  หล่ายแก้ว

webmaster: dj_ploen@hotmail.com

 
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree music web templates