ผังรายการวิทยุ เอฟเอ็ม 103.75 MHz โดยทีมงานบันเทิงไทย
Logo Music Archive

ผังรายการวิทยุ

ช่วงเวลา

รายการ

ประเภทเพลง

ผู้ดำเนินรายการ

กลุ่มเป้าหมาย

06.00 – 07.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยลูกทุ่ง

เจ้าหน้าที่เวร

บุคคลทั่วไป

07.00 – 08.00 น.

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

-

-

-

08.00 – 09.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยลูกทุ่งเก่า

ดีเจ เพลิน  หล่ายแก้ว

บุคคลทั่วไป

09.00 – 10.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยลูกทุ่งร่วมสมัย

ดีเจ เพลิน  หล่ายแก้ว

บุคคลทั่วไป

10.00 – 11.00 น.

รายการบันเทิงไทย

เพลงคนเมืองเรคคร์อด

ดีเจ ชาย ไมตรี

บุคคลทั่วไป

11.00 – 12.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยลูกทุ่งร่วมสมัย

ดีเจ ชาย ไมตรี

บุคคลทั่วไป

12.00 – 13.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยสากล

ทีมงาน

บุคคลทั่วไป

13.00 – 14.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยลูกทุ่ง

อ้ายมนต์  คนป่าไม้

บุคคลทั่วไป

14.00 – 15.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยลูกทุ่ง

อ้ายมนต์  คนป่าไม้

บุคคลทั่วไป

15.00 – 16.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยสากล

ดีเจ ดาม กิตติพงษ์

บุคคลทั่วไป

16.00 – 17.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยสากล

ดีเจ ดาม กิตติพงษ์

บุคคลทั่วไป

17.00 – 18.00 น.

รายการบันเทิงไทย

 ข่าวเพื่อนชาวบ้าน

ทีมงาน

บุคคลทั่วไป

18.00 – 19.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ไทยลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต

ทีมงาน

บุคคลทั่วไป

19.00 – 19.30 น.

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

-

-

-

19.30 - 20.00 น.

รายการบันเทิงไทย

เพลงสตริงเก่า

เจ้าหน้าที่เวร

บุคคลทั่วไป

20.00 - 21.00 น.

รายการบันเทิงไทย

ฟรีสไตล์

เพลิน หล่ายแก้ว

บุคคลทั่วไป

21.00 - 22.00 น.

รายการบันเทิงไทย

เพลงเก่ากล่อมนอน

เพลิน หล่ายแก้ว

บุคคลทั่วไป

 

 

FM 103.75 MHz ทีมงานบันเทิงไทย
โดยอ้ายมนต์ คนป่าไม้ และเพลิน  หล่ายแก้ว

webmaster: dj_ploen@hotmail.com

 
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree music web templates